O NÁS

Hlavnou náplňou činností nášho servisu je kontrola, opravy, predaj a montáž prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov, už od roku 1988.INFO

NAŠE
SLUŽBY

ČO ROBÍME


  • Vykonávame kontroly, opravy, predaj a inštalácie hasiacich prístrojov, v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov.
  • Vykonávame kontroly, zároveň meranie hydrostatického a hydrodynamického tlaku, opravy , predaj a inštalácie hydrantov, v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.
  • Vykonávame tlakové skúšky hadíc, v zmysle vyhlášky MV ČR č. 699/2004 Z. z..
  • Pripravujeme, doplnenie našich služieb, o činnosť technika požiarnej ochrany.

DODÁVAME VIAC AKO 620 PRODUKTOV